Výsadby stromořadí

Firma Zahradní architektura Tábor spol. s.r.o. realizovala v roce 2010 - 2011 zakázky „Obnova stromořadí na náměstí Jiřího z Lobkovic, Praha 3“,  „Obnova stromořadí v ulici Vršovická, I. etapa, Praha 10" a  „Obnova uličního stromořadí Kotlaska, náměstí Dr. V. Holého, Praha b". Jednalo se o odstranění nevhodných a havarijních dřevin, výsadbu nových vzrostlých stromů včetně povrchové úpravy rabátek a instalaci stromových ochranných mříží. Součástí realizace bylo provádění kompletní rozvojové a udržovací péče o vysazené stromořadí po dobu 5-ti let.