ZŠ Emy Destinnové – vybudování dětského hřiště Českomalínská

Firma ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. realizovala pro Městskou část Praha 6 v roce 2021 práce na zakázce

„ZŠ Emy Destinnové – vybudování dětského hřiště Českomalínská“

Předmětem zakázky byla celková rekonstrukce hřiště s vybouráním stávajících betonových konstrukcí a zřízením nového dětského hřiště vč. instalace nového mobiliáře a revitalizace přilehlých trávníkových ploch. Dále byl vyměněn plot u pozemku a opraveny povrchy obvodových zdí.

Práce spočívaly v tomto plnění:

·      bourací práce, demolice – došlo ke kompletnímu vybourání betonů stávajících konstrukcí a odstranění betonových a asfaltových ploch. Bylo demontováno staré oplocení.

·      zemní práce – proběhly výkopy dopadových ploch a základů herních prvků, dále byla provedena úprava terénu pro zřízení nových trávníků.

·      komunikace – byl zřízen nový chodník z betonové dlažby do betonových obrubníků.

·      sadové úpravy – byly založeny nové trávníkové plochy pomocí trávníkových koberců a dále revitalizovány zbylé plochy trávníků v areálu dětského hřiště.

·      mobiliář, herní prvky – byla instalována řada nových dřevěných herních, interaktivních a workoutových prvků a souvisejícího mobiliáře (lavičky a odpadkové koše). Byly zhotoveny dopadové plochy z písku a pryžové gumy.

·      stavební práce – obvodové zdi hřiště byly zbaveny graffiti a omyty. Dále byla provedena reprofilace nerovností vč. atikové hlavy, nová omítka a celkový nátěr povrchů zdí. Proběhla i oprava přístupové rampy.

·      zámečnické práce