Návrh malého parku v obci Chyňava

Projekt je koncipován jako přirozeně působící park, vhodný k odpočinku a relaxaci. V návrhu je počítáno s vytvořením ovocného sadu pro veřejnost, sad je pak založen z několika druhů ovocných stromů (jabloně, hrušně, švestky a třešně). Do projektu byly vybírány takové druhy rostlin, které jsou vždy plně v souladu s charakterem zdejší krajiny i dobového používání užitkových a okrasných rostlin. Výběr byl v současné době zaměřen na aktuální problematiku horkých letních dní a byly zde tedy proto navrhovány hlavně rostliny do sucha – řebříčky, okrasné trávy, třapatky atd. Našim dalším důležitým cílem bylo otevřít hlavní pohledové osy v prostoru u vstupu na jedné straně a na druhé straně naopak uzavřít negativní pohledy v prostoru od nevzhledných staveb formou keřových výsadeb se stromy a trvalkami. Celkově je řešený prostor lemován okrasnou výsadbou z keřů a záhonů trvalek s celoročním pohledovým efektem. Pro podtržení poklidného rázu byly zvoleny převážně obloukovité tvary záhonů, barevně byly použity kombinace žluté, fialové, růžové a bílé barvy trvalek. Trvalkové záhony se nacházejí ve vstupní časti prostoru řešeného území směrem od hlavní komunikace. Celkově můžeme rozdělit park na několik hlavních zón: vstupní „okrasná“ zóna, pak zóna k rekreaci a dominantní zóna v ovocném sadu. Vstupní část parku začíná okrasnou trvalkovou výsadbou oddělující parkování automobilů od samotného parku. Záhony, které jsou vysazeny v bezprostřední blízkosti parkovací plochy, mají za úkol zlepšit nejen estetickou část prostoru, ale i snižují prašnost a hluk z místní komunikace, a hlavně zvyšují intimitu daného prostoru. Záhony a keře také vizuálně odděluji pobytovou plochu u bytového domu tak, aby nerušili soukromí obyvatel z bytového domu, jak hlukem, tak i pohledem. Rekreační část parku s posezením, se nachází ve vegetaci pod stromy, mezi záhonem a květnatou loukou. Tento prostor slouží k odpočinku a rekreaci na volné travnaté ploše. Rekreační prostor je také obklopen keřovou výsadbou. Celkovou dominantou parku bude nově vysazený ovocný sad, který bude obklopený okrasnými kvetoucími keři a květnatou loukou s hmyzím domečkem. Napříč celému parku vede vodě propustná mlatová cesta, podél které jsou umístěny lavičky pro příjemné posezeni ve stínu nových stromů.

KONCEPT