Návrh parkového náměstí v obci Kněžmost

Pracujeme teď  na strašně zajímavém projektu pro obec Kněžmost. Úkolem je návrh parkového náměstí a revitalizace stávajícího hřbitova. Máme spoustu inspirace a skoro máme hotovou studii, kterou připravujeme k prezentaci. Začali jsme od prozkoumávání historie a analýz širších vztahů. A také počítáme v projektu s hospodařením se srážkovou vodou. Naše první výstupy budeme sdílet na konci srpna.