Návrh revitalizace kempu v Motole na Praze 5 ve spolupráci s AND architektonický atelier

Návrh revitalizace kempu v Motole na Praze 5 má za úkol, přinést volnočasové aktivity, které jsou spojené s pobytem v přírodě. Současný stav opuštěného kempu, zarostlého mnohými nálety byl pojat v přírodním charakteru se zachováním stávající kvalitní vzrostlé zeleně. Nové aktivity včetně opravy cestní sítě jsou koncipovány na základě dodržení adaptačních strategií pro změnu klimatu. Odstraněním nevhodných asfaltových povrchů nahrazených propustnými mlatovými cestami a odstraněním betonového bazénu, dochází ke zvyšování zadržování vody v krajině.  Mezi nově navržené aktivity patří pumptrack, workout, parcour, inline dráha vodní dětské hřiště a venkovní posezení.  V rámci zvýšení biologické diverzity řešeného území, byly navrženy výsadby nových stromů vhodných do dané lokality, jednoduché trvalkové výsadby do podsadeb a květné louky s hmyzím hotelem.

Pohled