NÁVRH ZAHRADY RODINNÉHO DOMU HÝSKOV

Projekt je koncipován jako moderní přirozeně působící zahrada, vhodný k odpočinku a relaxaci, v návrh také počítá s herním prvkem pro děti, herní prvek bude v moderním stylu, aby stylově chodil k domu. V projektu vybrané druhy rostlin jsou vždy plně v souladu s charakterem zdejší krajiny i dobového používání užitkových a okrasných rostlin. Především navrženy rostliny do sucha – řebíčky, okrasné trávy, třapatky atd. Také našim cílem bylo otevřít hlavní pohledové osy v prostoru u vstupu, kde v projektu, také cílem uzavřít negativní pohledy v zahradě keřovou výsadou se stromy. Celý prostor lemován okrasnou výsadbou z keřů a záhonů který bude působit celoročně. Jsou zvoleny převážně obloukovité tvary záhonů, z kombinace žluté, oranžové, růžové a bílé barvy trvalek. Záhony se nachází v celém prostoru řešeného území. Zahrada je v současné době členěna na několik hlavních zón: vstupní část která má okrasnou funkci, relaxační část zahrady s posezením ve vegetaci pod stromem, další část zahrady slouží k pěstování zeleniny ve zvýšených záhonech, dominantou je hrací zóna. Okrasná část zahrady je vizuálně propojuje celý prostor. Hlavní vstupní záhon obklopuje vstupní cestu a spojuje s ostatními plochami v zahradě, parkovací plochu také obklopuji výsadby, záhony a keře vizuálně odděluji odpočinkovou a okrasnou část zahrady. Herní a relaxační zóna nachází na volnem trávníku který obklopuji trvalková výsadba, také na zahradě nachází několik stromů, které budou vytvářit stín v horkých dnech. Další plocha z mlatu slouží k posezeni u ohniště s výhledem do krajiny, u krajů pozemku ze strany krajiny vysazené keře tak aby nepřekáželi pohledu a vytvářeli okrasnou barieru. U domu ze strany terasy nachází okrasné záhony, které napojuje na plochu pro pěstovaní. Tato plocha nachází na mlatovém povrhu, kde nachází vývěsné záhony a výsadba z ovocných keřů.