NÁVRH ZAHRADY U RODINNÉHO DOMU SITNÉ

Projekt je koncipován jako moderní přirozeně působící prostor v památkové chráněné zóně, vhodný k odpočinku a relaxaci, přesto zde zůstává zachován vesnický charakter původního hospodářského stavení, nové prvky nenarušují historický ráz stavení a vybraného druhy rostlin jsou vždy plně v souladu s charakterem zdejší krajiny i dobového používání užitkových a okrasných rostlin. Nepůvodní druhy rostlin nejsou do osazovacích plánů používány, výjimkou je užitková zahrada (rajčata, papriky, lilek, pažitka…). Našim cílem bylo otevřít hlavní pohledové osy v prostoru u historicky hraněného domu, který je v současné době zakryt výsadbou stromů, keřů a bylinné zahrádky, na místě původního hnojiště. U domu, na žádost majitelů, nebyly navrženy výsadby stromů, bude tak zachován krásný otevřený pohled na historickou fasádu rodinného domu, který v minulosti byl statkem (sušárna chmele). Zahrada je v současné době členěna na několik hlavních zón: vstupní část která má okrasnou funkci, relaxační část zahrady s posezením ve vegetaci v bezprostřední blízkosti domu, další část zahrady slouží k pěstování zeleniny ve zvýšených záhonech a nachází se v jižní časti prostoru (užitková zahrádka). Okrasná část zahrady je vizuálně oddělena od produkční, trvalkovou výsadbou a pískovcovými sloupy s porostlými starými odrůdami popínavými růži. Jsou zvoleny převážně obloukovité tvary záhonů, s poměrně pestrou kombinace barev trvalek. Záhony se nachází v celém prostoru řešeného území. Hlavní vstupní záhon obklopuje rodinný dům a spojuje s ostatními plochami v zahradě. Projekt pracuje s několika odpočinkovými zónami. K odpočinku slouží terasa u bio bazénu, který obklopen záhonem pro příjemnější atmosféru k odpočinku. Další odpočinková zóna u vstupu domu, tam byla navržena terasa z pískovcové dlažby, která bude obklopena kvetoucími keři růží a hortenzií. Celá terasa je obklopena vegetací. Další posezení je umístěno v centru hlavního trvalkového záhonu, plocha je vytvořena z mlatu, zde je také možno umístit přenosné ohniště. V samotné zahradě bylo navrženo několik dalších zákoutí: první zákoutí se nachází u boční strany domu, další posezeni v zákoutí je navržené u vodní nádrže vedle stodoly v jižní části zahrady. Zákoutí u stodoly navazuje na pěstební plochu, kde jsou umístěny vyvýšené záhony. Tyto dva prostory propojujeme šlapákovými kameny, které procházejí skrz výsadby růži a trvalek. Ze všech odpočinkových prostor je vždy zachován krásný pohled do zahrady. Ohniště se nachází na mlatové ploše a je obklopeno kvetoucí vegetací a keři. Přední část prostoru u domu a stodoly splňuje funkci převážně funkční a estetickou. V přední časti zahrady je okrasný vstup, zpevněná vjezdová plocha a parkování. V zahradě jsou umístěny drobnější romantické prvky, jako socha vodníka a kaplička, jejich přesné umístění bude provedeno po vysazení rostlin, tak aby splňovali estetické požadavky klienta.