Odborný seminář představil možnosti pro předcházení tepelným ostrovům ve městech pomocí mlatových povrchů.

Doba globálního oteplování je podle odborníků mimo jiné spojena s fenoménem vzniku tepelného ostrova, a to zejména ve větších městech. Jednou z možností, jak přispět k ochlazování města, je volba povrchu cest a veřejných prostranství. Aktuální trendy a možnosti v této oblasti představil v pondělí na Magistrátu hl. m. Prahy odborný seminář pod názvem „Mlatové povrchy v kontextu klimatických změn a zamyšlení nad jejich možností využití v městském prostředí“. Záštitu nad akcí převzal Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí.

 

Vznik tepelného ostrova podle odborníků vystupujících na semináři hrozí obzvláště ve velkých městech jako Praha. I drobné úpravy, mezi něž patří nahrazování nepropustných asfaltových povrchů alternativními propustnými povrchy, vedou k ochlazování města. Je to zároveň jedno z mnoha opatření, kterými se město snaží naplňovat svoji Adaptačních strategii na změnu klimatu.

 

„Seminář byl věnován v současné době velice aktuálnímu tématu propustných mlatových povrchů. Mezi přednášející byli pozvání nestoři zahradního oboru, kteří se této problematice věnují mnoho let a v současné době jsou zapojeni i do certifikace povrchu Parkdecor, který pochází z Německa. Tento materiál se začíná nově používat pro svou vysokou propustnost pro srážkovou vodu. V České republice byl poprvé aplikován v roce 2017 v Petřínských sadech, které jsou ve správě hlavního města Prahy. V loňském roce pak byl úspěšně využit na větším prostoru před Šlechtovou restaurací ve Stromovce. I tento park spravuje odbor ochrany prostředí pražského magistrátu “ říká náměstek primátora Petr Hlubuček.

 

Petr Mondschein z Českého vysokého učení technického na semináři představil možnosti, které mlatové povrchy nabízejí z hlediska kvality, propustnosti a trvanlivosti tak, aby mohly být využívány všude tam, kde je jejich místo, tedy nejen ve velkých parcích, ale i v malých parkových plochách a u odpočívadel. Podle něj má význam využití těchto povrchů hlavně na místech, kde přispějí alespoň částečně k ochlazení prostoru nejen zvýšenou zasákavostí, ale i zvýšeným postupným odparem vody.

 

Pod vedením nestora mlatových povrchů Jiřího Slepičky a za účasti Alice Dědečkové z odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, která má park Stromovka ve své péči, se pak v rámci odpoledního bloku uskutečnila praktická ukázka propustného povrchu Parkdecor přímo ve Stromovce, a to včetně zkoušky zasákavosti.

 

Na semináři zazněla řada praktických informací k realizaci projektů a byl představen nový způsob budování cest, který je v současné době hojně používán v zahraničí, zejména v Německu, Rakousku a Švédsku. Seminář ukázal, že povrchy jsou vítány také ze strany Národního památkového ústavu, který se snaží propagovat návrat mlatových povrchů do památkových objektů.

 

Na semináři se sešlo téměř 130 účastníků z magistrátních odborů i odborných organizací města (Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Lesů hl. m. Prahy), městských částí, Národního památkového ústavu, dalších odborníků na památkovou péči, projektantů a realizátorů parkových úprav a zahradní architektury.