Rekonstrukce parků

Provádíme rekonstrukce veřejných i historických parků. Součástí takové práce je prořezání dřevin, úprava cest, péče o zeleň a výsadba nových rostlin. Dodáváme také kompletní stavební úpravy a tvorbu nových schodišť, cest i hřišť a sportovních ploch.

Každý park si zaslouží péči

Rekonstrukce vede k praktickému využití celého parku a obměně zeleně a stavebních prvků.

Ať už se jedná o prostory pro veřejnost nebo okrasné zámecké parky, vždy si poradíme.

Park po rekonstrukci se dá opět navštěvovat a lidé v něm najdou oblíbené místo pro relaxaci.

Vdechneme duši i vašemu parku

Parky, sady a zahrady jsou nádherná místa nesoucí v sobě jedinečnou atmosféru. Mnohde slouží jen pro okrasu, jinde jsou součástí odpočinkových nebo sportovních zón. V těch historických lze narazit na neuvěřitelná zákoutí, či úctyhodné velikány. Ty modernější jsou obvykle více uzpůsobeny pro pobyt a pohyb lidí.
Všechny však čas od času potřebují kromě pravidelné údržby i rozsáhlejší zásah (často podmíněný změnou užívání) – rekonstrukci.

Naše firma rekonstrukce parků, ale i sadů a zahrad provádí dlouhá léta. Můžeme proto nabídnou širokou škálu prací s těmito rekonstrukcemi spojenými. Poradenskou činnost před realizací i během ní, odborné zahradnické práce, kácení dřevin, zřizování květinových záhonů mnohdy složitých tvarů, rozsáhlé výsadby křovin a stromů, zakládání nových trávníků.
Díky bohatým zkušenostem, stabilnímu týmu a značnému technickému vybavení firmy, jsou pro nás běžnou prací rekonstrukce a zřizování nových parkových cest z různých materiálů (např. mlatové kryty, kamenné a betonové dlažby, povrchy z EPDM i asfaltů).

Repase, či výstavba nových stavebních krajinářských prvků je pro nás samozřejmostí. Provádíme práce spojené s opravou, nebo výstavbou nových fontán, kašen, pergol, altánů, jezírek, parkového mobiliáře, ale i vybavení dětských hřišť a fitness koutků vč. speciálních dopadových ploch.
Realizujeme zámečnické a kovářské práce a umíme si vyřešit i problémy s veřejným osvětlením, nebo závlahovými systémy.
Díky odbornosti našich zaměstnanců si poradíme, jak s historickými postupy repasí, tak i s nejmodernějšími technologiemi dnes používanými.

Ozvěte se nám, rádi zrenovujeme i váš park, sad či zahradu tak, aby byl opět chloubou a oblíbeným místem pro děti i dospělé. Zachováme buď jeho původní charakter, nebo ho proměníme dle vašeho přání tak, aby si v něm opět lidé nacházeli svá oblíbená místa pro odpočinek a relaxaci.

 

Jak pomůžeme vašemu parku?

Ozvěte se nám